Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home

Archief

5 november 2002: Anne Ruth Mackor

Hoe moet een rechter oordelen in moeilijke gevallen?

In haar lezing zal dr Anne Ruth Mackor met name ingaan op de processen tegen zogenaamde ‘muurschutters’: grenswachters cq. dienstplichtige soldaten die tot kort voor de val van de muur in 1989 in opdracht van de overheid mensen hebben neergeschoten die van Oost- naar West-Duitsland probeerden te vluchten. Tijdens de lezing zullen enkele video-beelden worden vertoond.

Anne Ruth Mackor is universitair hoofddocent bij de vakgroep Rechtstheorie van de RUG. Zij promoveerde in de filosofie op een proefschrift over de status van regelgeleid gedrag, en de afgelopen vijf jaar was zij hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte.


Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home