Donateurs

Alle activiteiten van de GSW zijn gratis voor donateurs. Om donateur te worden dient u jaarlijks minimaal 16 euro over te maken aan de GSW, meer is uiteraard welkom. Het gironummer is 8445855 t.n.v. de penningmeester van de Groninger Stichting voor Wijsbegeerte, Oude Boteringestraat 52, 9712 GL Groningen. Als donateur ontvangt u per brief aankondigingen van alle activiteiten. Hiervoor dient u uw adres door te geven. Dit kan ook per email: gsw@philos.rug.nl

NB: Hoewel de activiteiten gratis zijn voor donateurs, dient men wel in bezit te zijn van een kaartje voor de activiteiten in de USVA (in verband met brandveiligheid dient men te weten hoeveel mensen er in de zaal zijn). Als donateur kunt u een kaartje bij de kaartverkoop afhalen (als er nog zijn). Als u helemaal zeker wilt zijn van een kaartje, kunt u er een reserveren bij de USVA.


GSW
Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home