Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home

Archief

7 juni 2005: Baukje Prins

Voorbij de onschuld. Een imaginair debat met Ayaan Hirsi Ali over integratie in Nederland

Sinds de moorden op Pim Fortuyn (6-5-2002) en Theo van Gogh (2-11-04) is Nederland zijn onschuld verloren. Het debat over de multiculturele samenleving en integratie is in een stroomversnelling geraakt. In deze lezing zal Prins een drietal belangrijke politiek-filosofische kwesties behandelen die in dit debat een rol spelen: het ideaal van een multiculturele samenleving, de grenzen van de liberale tolerantie en de beginselen van de democratische rechtsstaat. Daarbij komen vragen aan de orde als: welke verschillen verrijken een pluriforme samenleving en welke niet, welke verdienen erkenning, welke kunnen we nog kunnen tolereren en welke vinden we dat bestreden moeten worden? Met andere woorden: hoe gaan we om met datgene wat voor onszelf en de ander ‘heilig’ is? Via een imaginair debat met Ayaan Hirsi Ali zal Prins dieper op deze vragen ingaan. Hoewel zal blijken dat zij het met Hirsi Ali eens is dat de waarden van het liberalisme, het feminisme en de democratie ononderhandelbaar zijn, zal Prins betogen dat deze ons niet zo ondubbelzinnig de weg wijzen als Hirsi Ali suggereert.

Dr Baukje Prins is de auteur van het zeer geprezen boek Voorbij de onschuld. Het debat over integratie in Nederland (Van Gennep, Amsterdam 2000, 2e geheel herziene druk 2004) en diverse artikelen over sociaal-filosofische thema’s.


Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home