Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home

Archief

27 oktober 2002: Petrus Bult

De evolutie van religieus gedrag

Een discussie-bijeenkomst over religie en hoe religieus gedrag te verklaren.

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst kan een korte notitie van Petrus Bult gelezen worden, op te vragen bij de secretaris van de Groninger Stichting voor Wijsbegeerte: Lodi Nauta, email: l.nauta@philos.rug.nl, tel. 050-3636946.

Dr. Petrus Bult, donateur van de Groninger Stichting voor Wijsbegeerte, geeft in zijn inleiding een evolutionair-darwinistische interpretatie van religie. Hij schreef een proefschrift over de evolutionaire achtergronden van spel en sport (1994). De heer Bult was docent lichamelijke opvoeding, biologie en fysiologie, en medewerker bij Bewegingswetenschappen van de RUG.


Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home