Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home

Archief

21 september 2007: Joep Dohmen

Door het oog van de filosofie: over levenskunst en onverschilligheid.
Joep Dohmen Dit voorjaar verscheen van de filosoof Joep Dohmen Tegen de onverschilligheid. Het pleidooi voor moderne levenskunst kwam duidelijk als geroepen. Binnen een maand verscheen het in derde druk. Dohmen stelt de vraag of het ons nog wel lukt zelf te bepalen wat een goed leven is. De afgelopen decennia hebben we ons weten te bevrijden van autoriteiten en oude dogma's, maar daarmee zijn ook een hoop zekerheden verdwenen. Dohmen laat deze avond zien wat er mist en wat levenskunst goedmaakt.

Joep Dohmen is universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. In 2002 verscheen zijn succesvolle bloemlezing Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven. In 1994 verscheen van zijn hand Nietzsche over de menselijke natuur.

Interviewer: Willem van Reijendam (journalist van het nos-journaal)


Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home