Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home

Archief

5 maart 2002: Joop Doorman

‘Management’ van kennis- en techniekvernieuwing?

Binnen bedrijven en op universiteiten wordt tegenwoordig vaak aangenomen dat de ontwikkeling van nieuwe kennis en technologie beheersbaar is. In dit verband wordt geregeld gepleit voor “kennis-‘management’”: als de besluitvormingsprocessen en onderzoeksmethodes goed ‘gemanaged’ zijn volgt nieuwe kennis als het ware vanzelf.

Prof. Doorman zal kanttekeningen plaatsen bij het ‘managen’ (beter: aansturen) van onderzoek op universiteiten, daarbij gebruikmakend van argumenten en inzichten uit de wetenschapsfilosofie.


Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home