Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home

Archief

8 april 2003: Douwe Draaisma

Tijd van leven: over temporele illusies

Schattingen van de duur en het tempo van tijd wijken in sommige gevallen zo sterk af van de klokketijd dat men van ‘temporele illusies’ kan spreken. Deze tijdsillusies kunnen zeer korte maar ook zeer lange tijdsintervallen beslaan, zoals de indruk dat het leven in de ouderdom versnelt. Douwe Draaisma zal spreken over de psychologische en fysiologische oorzaken voor de tempowisselingen van subjectieve tijd.

Dr Douwe Draaisma (Psychologie, RU Groningen) is de auteur van het veel geprezen boek, Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt: over het autobiografische geheugen, Historische Uitgeverij, Groningen 2001. Daarnaast schreef hij De Metaforenmachine: een geschiedenis van het geheugen (1995). Zijn boeken worden in vele talen vertaald.


Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home