Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home

Archief

10 november 2006: Tom Eijsbouts

Door het oog van de filosofie: Eén man, één stem.
Tom Eijsbouts

In het tweede seizoen bijt Tom Eijsbouts het spits af. De filosoof en rechtsgeleerde zal in een avondvullend programma spreken over zijn filosofie van de politieke stem. Over ons stemgedrag stelt Eijsbouts uiteenlopende vragen: In hoeverre kan de stem bijdragen aan het ontstaan of behouden van een gemeenschap? Wat is de relatie van stemgeluid en politieke stem? Hoe is onze vrijheid gebonden aan de stem? Welke krachten mobiliseert de politieke stem in de kiezer, in de kandidaat, in de uitslag?

Tom Eijsbouts is jurist, historicus, filosoof en publicist. Hij is hoogleraar Europees constitutioneel recht en geschiedenis aan de UvA. Deze zomer verscheen van hem bij uitgeverij Prometheus Een kleine filosofie van de bal. Van Plato tot Marco. In zijn filosofie van de bal gaat hij op een filosofische eigenzinnige wijze te werk om systemen bloot te leggen die buiten de directe sfeer van de rede lijken te vallen.

NB Niet alleen interessant voor zwevende kiezers!

Interviewer: Willem van Reijendam (journalist van het nos-journaal) Film- en televisiefragmenten: stemgedrag over de hele wereld van Afganistan tot stadsdeel de baarsjes.


Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home