Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home

Archief

4 juni 2002: Martin van Hees

De waarde van vrijheid

Individuele vrijheid is een belangrijke waarde, misschien wel de belangrijkste waarde in de westerse beschaving. In deze lezing staat de vraag centraal waarom we vrijheid eigenlijk belangrijk vinden of belangrijk zouden moeten vinden. Aan de hand van uiteenlopende kwesties als de Pil van Drion, de Amerikaanse reactie (‘Operatie Blijvende Vrijheid’) op de aanslagen van 11 september, en de reacties op de dood van Pim Fortuyn zal worden betoogd dat we soms om haaks op elkaar staande redenen belang hechten aan vrijheid. De waarde van vrijheid zal daarom uiteindelijk afhangen van de vraag aan welke van die redenen men prioriteit geeft.

Dr. Martin van Hees is universitair hoofddocent ethiek aan de Groningse faculteit der wijsbegeerte. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op normatieve vraagstukken die de fundamenten van het ethisch en politiek liberalisme betreffen. Het gaat daarbij onder meer om de analyse van het vrijheidsbegrip en de verdediging en fundering van individuele rechten. Voorts is hij geïnteresseerd in het gebruik van technieken uit de logica en de beslistheorie in de analyse van normatieve vraagstukken. Hij publiceerde twee boeken, Rights and Decisions (1995) en Legal Reductionism and Freedom (2000), en verschillende artikelen in internationaal toonaangevende tijdschriften.


Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home