Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home

Archief

16 december 2001

Filosoferen in het museum. Een programma van de Groninger Stichting voor Wijsbegeerte in samenwerking met het Groninger Museum

Wat is de rol van de kunst? Moet die ontroeren, schokken, stichten, bewondering afdwingen?

De vraag is weliswaar oud, maar wordt steeds opnieuw gesteld. Op zondag 16 december komt die vraag weer aan de orde in een programma dat de Groninger Stichting voor Wijsbegeerte heeft georganiseerd in samenwerking met het Groninger Museum.

Het programma draagt als titel ‘Filosoferen in het museum’. Het vindt plaats in het Auditorium van het Groninger Museum en duurt van 13:00 tot 17:00 uur.

Het programma bestaat uit drie onderdelen. Eerst houdt prof. dr. R. Boomkens, cultuurfilosoof aan de Rijksuniversiteit Groningen, een inleiding onder de titel ‘Het onmogelijke museum’. Boomkens zal vooral ingaan op de naar zijn zeggen "ingewikkelde situatie" waarin de kunsten zich bevinden. Het Groninger Museum zelf zal als illustratie van prof. Boomkens' stellingen fungeren. Het tweede deel van het programma bestaat uit een bezoek aan de tentoonstellingen die dan in het Groninger Museum te zien zijn, inclusief de tentoonstelling Ilya Repin-het geheim van Rusland. Tenslotte is er in het auditorium een gedachtewisseling met prof. Boomkens over kunst in het algemeen en het Groninger Museum in het bijzonder.

De Groninger Stichting voor Wijsbegeerte werd ruim twee jaar geleden opgericht om de wijsgerige gedachtewisseling in Noord-Nederland te bevorderen. De Stichting werkt nauw samen met de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit. Ze heeft momenteel ruim honderd donateurs.

Deelname aan het programma ‘Filosoferen in het museum’ kost 15 gulden voor niet-donateurs en 5 gulden voor donateurs. Beide bedragen zijn exclusief de toegangsprijs voor het museum.

Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home