Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home

Archief

2 oktober 2003: Eite Veening

Filosofische praktijken 2000 jaar na Seneca. De filosoof als meedenker

Veel mensen zien de filosofie nog vooral als een groot en hoog en heel oud gebouw vol duistere gangen en zalen, met filosofen die vooral voor andere filosofen schrijven. Hier en daar staat misschien een balkondeur open naar de maatschappij en soms spreekt daar ook een filosoof. Te weinig is nog bekend dat er ook filosofen zijn die buiten dat grote gebouw, op straat, een kraam hebben gezet waar ze klanten ontvangen, die tegen betaling diensten kunnen halen omdat die filosoof wel heel goed de weg weet in dat grote gebouw. Maar ze zijn er wel. Het zijn de Filosofisch Consulenten. Ze zijn er al weer zon 15 jaar; niet alleen in ons land maar ook in een aantal andere landen. Het gaat om een recente vorm van filosofische beroepsuitoefening met zeer oude wortels. De filosoof vestigt zich als ondernemer/dienstverlener, voor individuen (en eventueel groepen of teams). Het gaat hier om iets anders dan psychologische behandeling of therapie; de filosoof is geen hulpverlener. In veel van die Filosofische Consultatiepraktijken gaat het om een dialogische situatie waarbij de filosoof met een klant meedenkt, waarbij de filosoof de eigen deskundigheid ten dienste stelt van de klant, opdat die daarmee in haar of zijn eigen gepuzzel en gepeins verder kan komen.

De achtergronden en verschijningsvormen van Filosofische Praktijken zullen worden belicht. Tevens zal een schets worden gegeven van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Dr Eite P. Veening is één van de pioniers op het terrein van de Filosofische Praktijken. Hij speelde een belangrijke rol in de landelijke organisatie van Filosofische Consulenten en voert al ruim 15 jaar zelf een filosofische praktijk. Hij sprak op (inter)nationale congressen en publiceerde daarover; onder andere een Klein handboek filosofische consultatie volgens de aristonide methodiek in 2002 (enkele exemplaren zullen op 2 oktober te koop zijn). Thans is hij werkzaam als onderwijscoördinator en docent voor academisch opgeleide hulpverleners (psychologen, psychiaters). Naast zijn werk studeerde hij filosofie in Groningen. Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over de zogenaamde driewerelden-theorie van de wetenschapsfilosoof Karl Popper.

Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home