Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home

Archief

20 juni 2000: Pauline Westerman

De onmogelijkheid van natuurrecht

Wat is een goed rechtssysteem? Aan welke voorwaarden moet een rechtssysteem voldoen wil het niet louter een machtssysteem zijn? Tot in de 20ste eeuw heeft men geprobeerd deze vragen te beantwoorden door een beroep te doen op de natuur. In die optiek is een rechtssysteem pas moreel te rechtvaardigen als het ons in staat stelt onze natuurlijke neigingen te realiseren. Van meet af aan hebben deze theorieën echter geleden aan onoverkomelijke conceptuele moeilijkheden. Sterker: nader onderzoek leert dat deze natuurrechttheorieën in feite een geringe rol spelen in de manier waarop natuurrechtdenkers concrete maatschappelijke problemen probeerden op te lossen. Het lijkt dan ook tijd te worden de zoektocht naar natuurlijke fundamenten van het recht te staken.

Dr Pauline C. Westerman is hoofddocent Rechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij promoveerde in 1997 cum laude op het proefschrift The Disintegration of Natural Law Theory: Aquinas to Finnis (uitgeverij Brill, 1998) en kreeg voor dit boek de studieprijs van de stichting Praemium Erasmianum. In opdracht van de Open Universiteit vervaardigde zij het tweedelige Rechtsfilosofie (Van Gorcum, 1998), momenteel het handboek van vele studenten in de wijsbegeerte van het recht. Zij is redacteur van het blad Rechtsfilosofie en Rechtstheorie en bestuurslid van de Vereniging voor de Wijsbegeerte van het Recht.

Door het oog van de filosofie | Maand van de filosofie | Achtergrond | Archief | Bestuur | Contact | Donateurs | home